Hvor mange omsorgsdager plikter arbeidsgiver å dekke?

Svar:

Arbeidsgivers ansvar for omsorgspenger er begrenset til 10 stønadsdager per kalenderår. I de tilfeller hvor arbeidstaker har rett til omsorgspenger utover 10 dager, plikter arbeidsgiver å forskuttere, men kan kreve refusjon fra NAV.

Har arbeidstaker kun ansvar for et kronisk sykt eller funksjonshemmet barn over 12 år, refunderes omsorgspengene fullt ut.

Emneord

  1. Sykefravær