Hvor mange styremedlemmer må det være i et aksjeselskap med kr 100 000 i aksjekapital?

Svar:

Lovens minimumskrav er en styreleder og et varamedlem. Det er først når et aksjeselskap har en aksjekapital på mer enn 3 mill. kr at loven stiller krav om 3 styremedlemmer.

Se aksjeloven § 6-1.

Emneord

  1. Aksjeselskap
  2. Styrearbeid