Hvor mange styremedlemmer skal det være i et aksjeselskap som har bedriftsforsamling?

Svar:

Styret skal bestå av minst fem personer i et selskap som har bedriftsforsamling.

Se aksjeloven § 6-1.

Emneord

  1. Aksjeselskap
  2. Styrearbeid