Hvor ofte bør bonusen utbetales?

Svar:

Dersom bonus utgjør en stor andel av den enkelte medarbeiders totale lønn, bør utbetalingen skje forholdsvis hyppig, for eksempel en gang i måneden. Dersom bonusen utgjør en mindre del av den enkeltes lønn og alle har tilgang til oppdatert informasjon i forhold til måloppnåelse, vil sjeldnere utbetalinger ikke virke dempende på motivasjonen.

Emneord

  1. Lønn