Hvor raskt må en advarsel gis etter at forholdet er oppdaget?

Svar:

Arbeidsgiver bør handle så raskt som mulig etter at den ansatte har forgått seg. Kravet til grundig saksbehandling tilsier likevel at arbeidsgiver skal ha tid til å gjøre de undersøkelser som er nødvendige for å få brakt de faktiske forhold på det rene. En advarsel er en alvorlig korreksjon og skal ikke utdeles uten å være gjennomtenkt

Emneord

  1. Oppsigelse og avskjed