Hvordan beregne bonus?

Svar:

Utgangspunktet for beregning av bonus er at det finnes mål å arbeide mot. Det kan væreforhold knyttet til produktivitet, økonomi eller kvalitative mål alternativt en kombinasjon av disse.

Hva som skaper resultater og lønnsomhet kan variere fra virksomhet til virksomhet. Det er derfor viktigå bestemme seg for hvilke forhold ordningen skal understøtte.

Bonus kan deles inn i tre kategorier:

  1. Overskuddsdeling hvor”bunnlinjen” vil være utgangspunktet for bonusutbetalingen.

  2. Deling når oppsatt mål nås

  3. Deling som kan knyttes til økonomiske gevinster skapt gjennom forbedringer sammenlignet med tidligere perioder.

Emneord

  1. Lønn