Hvordan bør stillingsannonsen utformes?

Svar:

Hvordan skal man på best mulig måte formulere budskapet og ”selge” jobben til de rette kandidatene? Hvilke virkemidler skal man benytte for å fange oppmerksomheten? Har virksomheten kompetanse internt eller er det en
idé å kjøpe ekstern bistand til å utforme annonsen?

Man bør ha en kort introduksjon, informasjon om stillingens ansvarsområder, spesifikasjon av personlige egenskaper kandidaten bør ha, belønningssystemer, plassering i virksomheten og presentasjon av virksomheten. Vær konkret, tydelig og realistisk; innholdet i annonsen kan binde arbeidsgiver videre i ansettelsesprosessen.

Emneord

  1. Ansettelse og innleie