Hvordan defineres ”virksomhetens øverste leder” i HMS-sammenheng?

Svar:

Med øverste leder i arbeidsmiljøloven § 3-5 menes den helt øverste lederen. Den som har det øverste og endelige ansvaret for beslutninger i virksomheten. Med virksomhet menes her den juridiske enheten. Plikten til opplæring retter seg derfor typisk mot den som er administrerende direktør, daglig leder og tilsvarende.

Emneord

  1. Arbeidsmiljø
  2. HMS