Hvordan forholder virksomheten seg rent praktisk, dersom det er grunnlag for å tre ut av tariffavtalen?

Svar:

Virksomheten underretter Virke om at den ikke lenger har organiserte ansatte, og Virke underretter deretter det aktuelle fagforbund.Virkes erfaring er at fagforbundet normalt ikke vil kreve at virksomheten skal være bundet av tariffavtalen utover det tidspunkt hvor det ikke lenger er organiserte i virksomheten.

Emneord

  1. Tariff