Hvordan gjennomføre intervjuet?

Svar:

Start rolig og sett gjerne av tid til litt løst prat før intervjuet starter. Jobb med å få kandidaten til å føle seg vel; det kan bidra til å bedre kvaliteten på intervjuet.

Videre anbefaler vi at man har forberedt et oppsett med spørsmål man kan stille kandidatene. Ved å stille alle kandidatene de samme spørsmålene kan det, basert på hva de svarer, bli lettere å velge rett kandidat.

Emneord

  1. Ansettelse og innleie