Hvordan teller man feriedager for de som ikke har 100%stilling?

Svar:

F. eks: Arbeidstaker jobber 60 % stilling (5 dagers uke) – tre arbeidsdager per uke. Arbeidstaker har en uke fri, innebærer det 3 eller 5 feriedager?

Svar: Det utgjør 5 feriedager – 1 uke feriefritid

Emneord

  1. Ferie