Hvorfor bonusordning?

Svar:

For de fleste virksomheter vil hensikten med å innføre bonusordninger være å bedre virksomhetens resultater. Dette vil gi mulighet for økt lønn til de medarbeiderne som har vært med på å skape resultatene, noe som vil virke motiverende på de fleste. Det er allikevel viktig å merke seg at hvis bonusordningen skal fungere etter intensjonen, må målene gi mening for medarbeiderne og være mulige å påvirke.

Emneord

  1. Lønn