Hvorfor må det avholdes et drøftingsmøte før arbeidstaker kan sies opp?

Svar:

Formålet med et drøftingsmøte er tredelt:
1) Et så godt og korrekt beslutningsgrunnlag som mulig, evt. kunne vurdere andre tiltak enn oppsigelse (avskjed).
2) At ikke oppsigelsen (avskjeden) skal komme som en overraskelse for den ansatte.
3) At den ansatte skal forstå hvorfor.

Emneord

  1. Oppsigelse og avskjed