Individuell- eller teambasert beregning?

Svar:

Teambonus, bedre kjent som akkord, er det vi har lengst og mest erfaring med her til lands.

Dersom resultatene i stor grad oppnås gjennom samarbeid, bør man vurdere å beregne bonusen på teamnivå. I motsatt fall og der den enkelte medarbeider arbeider selvstendig og har stor påvirkning på resultatet, kan individuelle bonusordninger være hensiktsmessig.

Emneord

  1. Lønn