Jeg har gitt arbeidstaker en advarsel, men ønsker egentlig å si opp arbeidstaker. Kan jeg det?

Svar:

Nei, har du gitt arbeidstaker en advarsel, kan det ikke gis oppsigelse før det har skjedd en ny forseelse. Når det er gitt en advarsel, gis arbeidstaker en ny sjanse og arbeidstaker må få anledning til å rette opp forholdet/korrigere sin egen adferd.

Emneord

  1. Oppsigelse og avskjed