Jeg ønsker å ansette en tidligere arbeidstaker som nå har fylt 70 år. Hvordan forholder jeg meg hvis jeg senere skulle ønske å avslutte dette?

Svar:

Arbeidstaker er ikke bundet av oppsigelsesvernet, og hvordan det avsluttes beror derfor på hva arbeidsgiver og arbeidstaker har avtalt.

Emneord

  1. Pensjon
  2. Ansettelse
  3. Oppsigelse og avskjed