Jobben - er den fast eller midlertidig?

Svar:

Som en hovedregel skal jobben være fast. Er den midlertidig er det viktig å forholde seg til loven AML §14-9 hvor muligheten for midlertidig ansettelse er definert og klart avgrenset.

Emneord

  1. Ansettelse
  2. Midlertidig ansettelse