Kan ansatte arbeide mer enn 40 timer i uken uten at jeg må betale overtid?

Svar:

Ja, men da må du inngå en avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden. Slik avtale kan inngås med den enkelte ansatte eller med tillitsvalgte hvis virksomheten er bundet av tariffavtale.

Emneord

  1. Arbeidstid
  2. Lønn