Kan arbeidsgiver kreve at arbeidstaker dokumenterer fravær som skyldes barns eller barnepassers sykdom?

Svar:

Ja, arbeidstaker har både en meldeplikt og en dokumentasjonsplikt ved fravær pga. barns eller barnepassers sykdom. Dette følger avfolketrygdloven § 9-7. Fravær dokumenteres enten gjennom egenmelding eller gjennom legeerklæring.

Emneord

  1. Sykefravær