Kan arbeidstaker benytte egenmelding direkte etter fravær dokumentert med legeerklæring?

Svar:

Nei, egenmelding kan ikke benyttes
umiddelbart etter et sykefravær som er dokumentert med lege-
erklæring uavhengig av om fraværet skyldes samme eller annen sykdom. Har den ansatte derimot
gjenopptatt arbeidet i minimum en dag, vil et nytt sykefravær kunne dokumenteres med egenmelding.
Dette forutsetter at fraværet er innenfor en og samme arbeidsgiverperiode. Har arbeidstaker vært
fraværende ut over arbeidsgiverperioden, må ny arbeidsgiverperiode opptjenes før arbeidstaker kan
benytte egenmelding igjen.

Emneord

  1. Sykefravær