Virke.no

Kan arbeidstaker fritt bestemme når de overførte dagene kan tas ut i ferie?

Svar:

Nei, det er arbeidsgiver som i kraft av sin styringsrett (§ 6 nr. 1)fastsetter tiden for ferien. Men er det den lovfestede ferien pga. fylte 60 år som er overført (fremgår av avtalen), kan arbeidstaker selv bestemme tiden for denne ferien.

Emneord

  1. Ferie