Virke.no

Kan arbeidstaker som er avskjediget kreve å stå i stillingen ved tvist om avskjedens rettmessighet?

Svar:

Nei, arbeidstaker har ikke rett til å stå i stillingen under behandlingen av tvisten. Unntaket er dersom vedkommende bringer saken for retten med krav om å stå i stilling mens saken verserer for domstolen, og får rettens medhold i dette.

Emneord

  1. Oppsigelse og avskjed