Kan den lovfestede ekstra ferieuken for arbeidstakere som har fylt 60 år overføres?

Svar:

Ja, det spiller ingen rolle om det er ekstrauken for de som har fylt 60 år eller den alminnelige lovfestede ferien som avtales overført. Begrensningen ligger i loven – det er maks 12 virkedager som kan overføres.

Emneord

  1. Ferie