Kan en deltidsansatt ta restferien som enkeltdager?

Svar:

Eks: en ansatt har sju feriedager igjen etter å ha avviklet hovedferien. Kan de tas som enkeltdager

Svar: Arbeidstaker kan ikke kreve å få ta ut disse dagene som enkeltdager. Imidlertid kan arbeidsgiver og arbeidstaker bli enige om å dele restferien opp i enkeltdager da det sjelden innebærer problemer når vi har heltidsansatte. 

Utdypende informasjon:

For deltidsansatte derimot blir det ofte et spørsmål om hvor mange enkeltdager en arbeidstaker kan ta ut på arbeidsdager. Her brukes ofte det samme prinsippet som er lovfestet for den ekstra ferieuken for arbeidstakere over 60 år. Dette innebærer at arbeidstaker bare kan ta ut så mange feriedager på arbeidsdager som vedkommende normalt har i løpet av en uke.

Det er imidlertid intet til hinder for at arbeidsgiver praktiserer ordninger som er gunstigere for arbeidstaker. Dette går mer på virksomhetens personalpolitikk en fortolkning av ferieloven.

Emneord

  1. Ferie