Kan en tariffavtale falle bort?

Svar:

En tariffavtale kan falle bort dersom det ikke lenger er flere organiserte innenfor det aktuelle tariffområdet. Tariffavtalen kan da falle bort ved utløpet av tariffperioden.

Virksomheten underretter da Virke om at den ikke lenger har organiserte ansatte, og Virke underretter deretter det aktuelle fagforbund. Virkes erfaring er at fagforbundet normalt ikke vil kreve at virksomheten skal være bundet av tariffavtalen utover det tidspunkt hvor det ikke lenger er organiserte i virksomheten.

Emneord

  1. Tariff