Kan et styremedlem trekke seg fra styret, og hva må i så fall gjøres?

Svar:

Et styremedlem kan trekke seg fra styret. Et styremedlem har rett til å tre tilbake før tjenestetiden er ute dersom særlig grunn foreligger. Styret og den som har valgt styremedlemmet, skal gis rimelig forhåndsvarsel.

Se aksjeloven § 6-7 om tilbaketreden og avsetting før tjenestetiden opphører.

Styremedlem som ønsker å trekke seg sender en fax/et brev til Brønnøysund hvor det fremgår at man trekker seg fra styret i selskapet.

Emneord

  1. Styrearbeid