Kan generalforsamlingen avholdes i utlandet for et norsk selskap?

Svar:

Generalforsamlingen skal holdes i den kommune der selskapet har sitt forretningskontor, hvis ikke vedtektene bestemmer at den skal eller kan holdes på et

annet bestemt angitt sted. Når det foreligger særlige grunner, kan generalforsamlingen holdes et annet sted.

Se aksjeloven § 5-9.

Emneord

  1. Generalforsamling