Kan jeg som arbeidsgiver bestemme at fra neste uke følger vi en annen arbeidsplan?

Svar:

Endring i arbeidsplanen skal drøftes med de ansattes representanter (tillitsvalgte hvis virksomheten er tariffbundet) så tidlig som mulig og senest to uker før iverksettelse.

Utdypende informasjon:

Tariffavtalene har gjerne en fire ukers frist. Det beste er å bli enige om en endret plan, men hvis enighet ikke oppnås, er det arbeidsgiver som bestemmer endringen.

Emneord

  1. Arbeidstid