Kan man i et selskap med fem millioner i aksjekapital ha kun ett styremedlem?

Svar:

I denne virksomheten kreves det minimum tre styremedlemmer. I selskaper med mindre enn tre millioner kroner i aksjekapital kan det være færre.

Se aksjeloven §6-1.

Emneord

  1. Aksjeselskap
  2. Styrearbeid