Kan styreleder innkalle til styremøte samme dag?

Svar:

Svaret er ja, om det anses som nødvendig. Da kan man forutsette at det bør være kritisk, grunnet den korte fristen. Det er likevel viktig å merke seg kravene til innkalling, og at alle så vidt mulig skal være gitt anledning til å delta.

Emneord

  1. Styrearbeid
  2. Styrearbeid