Kan styret beslutte at de ansatte ikke lenger får ha representasjon i styret?

Svar:

Om det blir færre enn 30 ansatte i selskapet, kan styre beslutte at det ikke lenger foreligger en rettmessig grunn for de ansatte til å ha representasjon i styret. Dette står beskrevet i representasjonsforskriften.

Emneord

  1. Ansattrepresentant
  2. Styrearbeid