Kan tariffestet eller avtalefestet ferie overføres?

Svar:

Ja, etter skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Emneord

  1. Ferie