Kan varemedlemmer være til stede på et styremøte hvor de ikke er stedfortreder for et styremedlem?

Svar:

Ja. Det er etter vår oppfatning ikke normalt at varastyremedlemmene innkalles til styremøtene, foruten at de representerer noen i deres fravær.Vi anbefaler likevel at dette vurderes – et varamedlem som er og har vært inkludert i styrets arbeid underveis, vil sannsynligvis kunne bidra godt med en gang i motsetning til en som ikke er kjent med historien og styrets samspill.

Emneord

  1. Styrearbeid
  2. Styrearbeid