Kan verneombudet stille i stedet for øverste leder på HMS-opplæring?

Svar:

Nei, det er du som er øverste leder i virksomheten som har plikt til å gjennomgå opplæring i henhold til AML. § 3-5. Du kan altså ikke sende en annen i ditt sted eller delegere bort denne plikten. Verneombudet skal gjennomgå egen og mer omfattende opplæring (se svar på spørsmål 10). Kurs for virksomhetens øverste leder er mindre omfattende og tilfredsstiller ikke lovens krav til opplæring for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU). Verneombud og medlemmer av AMU må gå på egne kurs tilpasset denne gruppen. Vår anbefaling er likevel at øverste leder går på kurs sammen med verneombud, selv om dette kurset er mer omfattende. Dette sikrer lik forståelse og enighet om HMS-arbeidet i virksomheten. Dette gir bedre forutsetning for godt samarbeid innen HMS, mer effektivt HMS-arbeid og større mulighet for ”return on investment”.

Emneord

  1. Arbeidsmiljø
  2. HMS