Virke.no

Kan vi si opp ansatte som er sykemeldte?

Svar:

Nei, først etter 12 måneders sykefravær kan dere si opp noen dersom oppsigelsen skyldes fraværet.

Emneord

  1. Oppsigelse og avskjed