Må advarsel gis før det gis oppsigelse eller avskjed?

Svar:

Nei, det avhenger helt av arbeidstakers handling/overtredelsen/pliktbruddet. Ved grovt mislighold av arbeidsavtalen, for eksempel underslag, tyveri eller ved grov illojalitet, vil virksomheten ha behov for en umiddelbar avslutning av arbeidsforholdet. I slike saker kan oppsigelse eller avskjed gis uten forutgående advarsel. Her er misligholdet så opplagt og grovt at den ansatte ikke trenger å bli gjort oppmerksom på at det kan få konsekvenser for arbeidsforholdet. Arbeidsgiver kan med andre innkalle arbeidstaker til et drøftingsmøte uten forutgående advarsel.

Emneord

  1. Oppsigelse og avskjed