Må aksjekapitalen ved nystifting av et aksjeselskap kun være i kontanter?

Svar:

Nei, man kan stifte et aksjeselskap også ved tingsinnskudd. Et tingsinnskudd kan være maskiner og utstyr.

Emneord

  1. Aksjeselskap