Må arbeidsgiver gi tre skriftlige advarsler før oppsigelse er aktuelt?

Svar:

Nei. Det vil avhenge av hva den ansatte har gjort om det er aktuelt med advarsler og antall som i så fall gis.

Utdypende informasjon:

F eks vil det være naturlig å gi en eller flere advarsler ved forsentkomminger og/eller andre ”mindre” alvorlige forgåelser. Er derimot handlingen av grovere art, kan det vurderes om det i det hele tatt skal gis advarsel, evt. gå direkte til innkallelse til drøftelsesmøtet forut for at oppsigelse evt. avskjed gis.

Emneord

  1. Oppsigelse og avskjed