Må arbeidstaker innkalles til en samtale i forkant av at en advarsel gis?

Svar:

Ja, det anbefaler vi. I en slik samtale kan man diskutere de forgåelser som arbeidsgiver mener er gjort og arbeidstaker gis mulighet til å forklare seg. Det kan tenkes at forholdet etter en samtale fremstår som bagatellmessig eller at det hele beror på en misforståelse. Skriv uansett et referat fra samtalen.

Emneord

  1. Oppsigelse og avskjed