Må det gis tre advarsler før man kan gå til oppsigelse?

Svar:

Nei, det er ingen regel som sier at det må gis tre advarsler før man evt. kan gå til en oppsigelse. Noen ganger gir man ingen advarsler fordi forholdet det reageres på er grovt, andre ganger er det på sin plass å gi en eller flere advarsler før arbeidsgiver evt. velger å gå til oppsigelse. Det anbefales at en arbeidsgiver som er misfornøyd med en arbeidstaker, om mulig følger dette opp med en eller flere (helst) skriftlige advarsler for det eventuelt reageres med en oppsigelse.

Emneord

  1. Oppsigelse og avskjed