Må virksomheten praktisere tariffavtalen også overfor ansatte som ikke er organisert?

Svar:

Ja, tariffavtalens bestemmelser skal praktiseres overfor både de organiserte og uorganiserte ansatte. Ingen arbeidstakere som faller inn under tariffavtalens omfangsparagraf kan ha individuelle lønns- og arbeidsvilkår som er i strid med tariffavtalen.

Emneord

  1. Tariff