Virke.no

Når en virksomhet skal kjøpe alle aksjene i et annet selskap, vil reglene om virksomhetsoverdragelse da gjelde?

Svar:

Nei, kjøp og salg av aksjer er ikke overføring i henhold til reglene om virksomhetsoverdragelse, fordi dette ikke medfører en overføring av virksomheten fra en innehaver til en annen, og arbeidstakerne vil fremdeles ha samme juridiske enhet som arbeidsgiver.

Emneord

  1. Virksomhetsoverdragelse