Når gjelder tariffavtalen fra?

Svar:

Tariffavtalen gjelder fra og med det tidspunkt kravet om tariffavtale er fremmet. 

Emneord

  1. Tariff