Når kan arbeidsgiver suspendere arbeidstaker?

Svar:

Arbeidsgiver kan suspendere en arbeidstaker dersom det er grunn til å anta at han eller hun har gjort seg skyldig i forhold som kan medføre avskjed (arbeidsmiljøloven § 15-13). Arbeidstaker fratrer arbeidsforholdet mens saken undersøkes.

Utdypende informasjon:

Før en eventuell suspensjon gjennomføres, bør virksomheten undersøke mulighetene for at virksomhetens behov kan dekkes ved en midlertidig omplassering av arbeidstakeren innenfor styringsrettens grenser.

Emneord

  1. Oppsigelse og avskjed