Når kan de ansatte kreve styrerepresentasjon i selskapet?

Svar:

 1. I et selskap med flere enn 30 ansatte, og som ikke

  har bedriftsforsamling, kan et flertall av de ansatte

  kreve at ett styremedlem og en observatør med varamedlemmer

  velges av og blant de ansatte.

 2. Har selskapet flere enn 50 ansatte og ikke

  bedriftsforsamling, kan de kreve inntil 1/3 og minst 2

  styremedlemmer.

 3. Har selskapet flere enn 200 ansatte

  og ikke bedriftsforsamling, kan de kreve ytterligere 1 styremedlem.

Se aksjeloven § 6-4.

Emneord

 1. Ansattrepresentant
 2. Styrearbeid