Når kan egenmelding benyttes?

Svar:

  • Arbeidstaker kan kun benytte egenmelding som dokumentasjon for fravær pga. egen sykdom når arbeidstaker har vært ansatt hos arbeidsgiver i to måneder.

  • Egenmelding kan kun benyttes i arbeidsgiverperioden, dvs. de første 16 dagene av et fravær.

  • Når arbeidsgiver har betalt sykepenger i en hel arbeidsgiverperiode, vil vedkommende først kunne benytte egenmelding igjen når vedkommende har gjenopptatt arbeidet og deretter vært helt arbeidsfør i minst 16 kalenderdager.

  • Videre kan egenmelding kun brukes ved hele fraværsdager. Det betyr at en arbeidstaker som går hjem i løpet av en arbeidsdag pga. sykdom, ikke kan bruke egenmelding som dokumentasjon for de timene arbeidstaker var borte fra jobb denne dagen. Arbeidsgiver kan i prinsippet trekke arbeidstaker i lønn for de timene arbeidstaker ikke er på arbeid. Virke råder likevel arbeidsgivere til ikke å trekke arbeidstaker i lønn i slike tilfeller, da det straffer arbeidstakere som forsøker å komme på jobb til tross for at vedkommende føler seg uvel i forkant av en arbeidsdag.

Emneord

  1. Sykefravær