Når kan en virksomhet tre ut av tariffavtalen?

Svar:

Det er først når det ikke lenger er flere organiserte innenfor det aktuelle tariffområdet at virksomheten kan tre ut av tariffavtalen.

Emneord

  1. Tariff