Når må HMS-opplæring være gjennomført?

Svar:

Generelt for alle ansatte gjelder at arbeidsgiver kan komme i ansvar dersom det skjer et uhell og dette skyldes manglende opplæring. Særlig gjelder dette opplæring for ansatte i bruk av maskiner og utstyr før de setter i gang med å bruke dette. Uansett har øverste leder en egen plikt til å gjennomføre opplæring i henhold til arbeidsmiljølovens § 3-5. Så vårt råd må bli at all opplæring må gjennomføres relativt snarlig.

Emneord

  1. Arbeidsmiljø
  2. HMS