Når skal det innkalles til generalforsamling, og hvilke frister gjelder?

Svar:

Fristen er minimum 1 uke, om ikke annet er regulert i vedtektene. Ordinær generalforsamling skal avholdes innen 30.06. i året etter regnskapsårets utløp.

Se aksjeloven § 5-10.

Emneord

  1. Generalforsamling