Siden en planlagt masseoppsigelse tidligst får virkning 30 dager etter at NAV er underrettet. Hva med arbeidstakere med kortere oppsigelsestid enn 30 dager?

Svar:

En arbeidstaker med kortere oppsigelsestid enn 30 dager kan tidligst fratre 30 dager etter at melding er gitt. Bakgrunnen for denne bestemmelsen er at en arbeidstaker ikke skal være nødt til å fratre så lenge det foreligger drøftingsplikt

Emneord

  1. Oppsigelse og avskjed